Zasady pobytu w obiekcie Apartamenty Pod Kotwicą

_

Zameldowanie
Zameldowanie o godz. 16:00 w dniu przyjazdu.
Musisz poinformować obiekt z wyprzedzeniem, kiedy przybędziesz.
Wymeldowanie do godz.10:00 w dniu wyjazdu.
Poza sezonem letnim terminy przyjazdu i wyjazdu można ustalić inaczej.
Karty płatnicze nie są akceptowane w tym obiekcie

Odwołanie rezerwacji/przedpłata
Bezpłatne odwołanie rezerwacji 60 dni przed przyjazdem.
Przedpłata/zadatek przy rezerwacji 30% kwoty za cały pobyt. W tytule przelewu proszę podać dane osoby rezerwującej , termin rezerwacji, NAZWA APARTAMENTU, adres mailowy oraz nr. telefonu.
W przypadku rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od Obiektu, w terminie do 45 dni przed planowanym pobytem, zaliczka w całości nie podlega zwrotowi.
Zmiana terminu pobytu bez utraty zadatku, jest możliwa po uzgodnieniu z Obiektem, przy uwzględnieniu wolnych miejsc.
Pozostałą kwotę za pobyt Wynajmujący wpłaca gotówką w Obiekcie w dniu przyjazdu.
Wynajmujący zobowiązany jest uregulować w dniu przyjazdu całą należność za pobyt nawet, jeśli z przyczyn niezależnych Obiektu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu. (powody osobiste, trudności komunikacyjne, strajki itp…)
W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 200 zł i jest ona zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu apartamentu/pokoju.
Do kwoty najmu doliczona zostanie opłata klimatyczna w wysokości 4,0zł za os/dobę.
W przypadku zgubienia kluczy do apartamentu, wynajmujący zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 100zł.
Wynajmujący nie może użyczać albo oddawać apartament/pokoju w podnajem innym osobom.
W wynajętym apartamencie, w trakcie pobytu, może przebywać tylko przyjęta w dniu przyjazdu ilość osób.

Zdanie apartamentu /pokoju
Wynajmujący jest zobowiązany do zachowania porządku w obrębie wynajmowanego apartamentu/pokoju, a także do zwrotu apartamentu/pokoju w stanie zastałym, co obejmuje przed wyjazdem w szczególności: pozostawienie umytych sprzętów kuchennych, posprzątanie zajmowanego apartamentu/pokoju włącznie z wyniesieniem śmieci. Niedostosowanie się do powyższego skutkuje zapłata rekompensaty w postaci kaucji tytułem końcowego sprzątania apartamentu/pokoju.

Usterki, szkody
Wszelkie usterki sprzętu oraz zniszczeń sprzętu lub mienia należy niezwłocznie zgłosić do zarządzającego Obiektem.
Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w apartamencie/pokoju z jego winy w czasie pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcie usterek wykonane zostały na jego koszt lub do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat, najpóźniej w dniu wyjazdu gotówką na ręce zarządzającego obiektem. Wynajmujący odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone przez osoby mu towarzyszące.
Właściciel uszkodzonego mienia decyduje o sposobie zadośćuczynienia.

Cisza nocna
Cisza nocna 22.00-7.00
Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej w godzinach 22.00-7.00 zarządzający Obiektem zostanie zmuszona do uzasadnionej interwencji wezwania policji, zarządzający ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy najmu i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

Grillowanie
Grillować można tylko w przystosowanym do tego celu miejscu.
Nie dopuszcza się rozpalania grilla na tarasach.

Parkowanie
Parkowanie samochodów osobowych jest możliwe tylko w wyznaczonych do tego miejscach, po wskazaniu przez zarządzającego Obiektem. Jedno miejsce parkingowe na apartament/pokój.

Zakwaterowanie dzieci
Dzieci w każdym wieku są mile widziane.
W tym obiekcie dzieci będą uważane za osoby dorosłe niezależnie od ich wieku.
Zasady dotyczące łóżeczek dziecięcych.
Wiek: 0–3 łóżeczko dziecięce na życzenie. Bezpłatnie.

Zwierzęta
Zwierzęta nie są akceptowane.

Ważne informacje
Palenie tytoniu jest zabronione w całym Obiekcie.
Zakaz smażenia ryb w apartamentach/pokoju.
Prosimy o wcześniejsze poinformowanie obiektu Apartamenty pod Kotwicą o planowanej godzinie przyjazdu. Aby to zrobić należy skontaktować się bezpośrednio z obiektem, korzystając z danych kontaktowych.